hotdeal

Favorites | Đặt làm Trang chủ |
Tin tức
Dịch vụ
Liên hệ
  • Liên hệ: Truong Thanh Loc
  • Điện thoại:0933.941.415 / 08.3896.1222
  • Email: customer.service@vantaitruongthanhloc.com
  • Fax:08.3897.1180

Ngôn ngữ
Trang chủ » Tin tức » CÁC KHÁCH SẠN THUỘC ĐƯỜNG SẮT VN
Thể loại tin
Tin tức
CÁC KHÁCH SẠN THUỘC ĐƯỜNG SẮT VN
Ngày đăng: 2011-12-17        Lượt xem: 1294        Trở lại danh sách

 

1

Khách sạn Hải Vân
>>

Địa chỉ: 69 Huỳnh Thúc Kháng - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 - 08 - 8.291.274 +84 - 08 - 8.291.273
Fax: +84 - 08 - 8.291.275
2 Khách sạn Sài Gòn
>>

Địa chỉ: Số 80 Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại : +84 - 04 - 9.424.449 +84 - 04 - 9.423.501 +84 - 04 - 9.421.505

Fax: +84 - 04 - 9.422.631
+84 - 04 - 9.423.510
Email: saigonhotelhn@fpt.vn

3

Khách sạn Cây Soài
>>

Địa chỉ: 118 Đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại : +84 - 04 - 9.423.704
Fax: +84 - 04 - 9.423.966
4

Khách sạn Faifo
>>

Địa chỉ: 200 Đường Hải Phòng - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
+84 - 511 - 827.901
Fax: +84 - 511 - 827.972
Email: faifohotel@dng.vnn.vn
5

Khách sạn Mùa xuân
>>

Địa chỉ: 145 Đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại : +84 - 04 - 8.221.160
6

Khách sạn Khâm Thiên
>>

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên - Hà Nội
Điện thoại : +84 - 04 - 8.519.413
7

Khách sạn Mật Sơn
>>

Địa chỉ: P. Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại : +84 - 037 - 858.614
8

Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn
>>

Địa chỉ: 69 Nguyễn Du - Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại : +84 - 037 - 821.366
9

Khách sạn Hà Thanh
>>

Địa chỉ: Đường 3B - Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại : +84 - 037 - 821.425
10

Khách sạn Lệ Ninh
>>

Địa chỉ: Số 1 Lệ Ninh - Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : +84 - 038 - 853.428
11

Khách sạn Nha Trang
>>

Địa chỉ: Số 17 Đường Thái Nguyên - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Phú Khánh
Điện thoại : +84 - 058 - 823.921 +84 - 058 - 811.337
12

Khách sạn Đường sắt Nha Trang
>>

Địa chỉ: Số 2 Yersin - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Phú Khánh
Điện thoại : +84 - 058 - 822.308
Fax: +84 - 058 - 828.648

13

Khách sạn Cà Ná
>>

Địa chỉ: Xã Phước Diêm - Ninh Phước
Điện thoại : +84 - 06 - 861.320 +84 - 06 - 861.321
Fax: +84 - 06 - 861.320
14

Khách sạn Đường sắt
>>

Địa chỉ: Số 1 Quang Trung - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : +84 - 063- 822.667
15

Khách sạn Kỳ Đồng
>>

Địa chỉ: 10 Bis Kỳ Đồng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 - 08 - 9.318.388
Fax: +84 - 08 - 9.317.387
Hỗ trợ